top of page

Kygo-litter - mother S*StarsHollow's Gossip Girl, father (N) Alnekatten's Yoda D. E. Yahoo

Born January 6'th 2016
(N) Alneskatten's Kygo NFO n 24 - male 
(N) Alneskatten's Nothing Left NFO n 24 - male
(N) Alneskatten's Firestone - NFO d 2? - male
(N) Alneskatten's Stole The Show  NFO f 2? - female
(N) Alneskatten's Stay NFO f 2? - female
(N) Alneskatten's ID NFO n 24 - female 
(N) Alneskatten's Shine NFO n 2? 
(N) Alneskatten's Epsilon NFO a 2?
bottom of page