top of page
Fôrhjem hos (N) Alneskatten's

Som oppdretter er det viktig å tenke fremover og være målrettet i avlsarbeidet. Dette medfører at vi naturligvis må beholde en del av avkommene i katteriet for å komme videre i arbeidet. Men en katt lever ofte til de er både 15 og 20 år, og for mange katter under samme tak er ikke heldig, hverken når det gjelder smittepress eller vår mulighet til å sosialisere den enkelte katt 100 %.

Derfor benytter vi oss av og til av fôrverter. Å være fôrvert vil si at man har katten hjemme hos seg som normalt. Eierskapet står på (N) Alneskatten's så lenge den er fertil. Etter at den har hatt 2-3 kull (andre betingelser for hannkatt), steriliseres den og eierskapet føres over til forvert. Det kan variere hvordan man gjør det når katten skal ha kattunger. Noen fôrverter ønsker å oppleve å ha kattungene hjemme hos seg, andre ønsker ikke det ansvaret, så det blir gjort i dialog med den enkelte fôrvert og (N) Alneskatten's.

Alle avgjørelser ang avl taes av (N) Alneskatten's, og alt ansvar for gennomføring, papirarbeid kostnader i forbindelse med avl og salg er (N) Alneskatten's sitt ansvar. Fôrvert er ansvarlig for de daglige utgiftene til katteholdet, som mat, sand, årlig vaksine og andre veterinærutgifter som IKKE er forbundet med selve avlsbiten.

(N) Alneskatten's skal ha mulighet til å ha med katten på utstilling, men fôrvert kan også stille ut katten dersom de ønsker det.

Så lenge katten er fertil SKAL den holdes inne, eventuelt med tilgang til inngjerdet område.

 

Har du spørsmål ang fôrvertsavtale hos (N) Alneskatten's - ring oss på +47 40 22 37 35 eller mail alnesmonica@gmail.com . eller bruk kontaktskjeme på Contact us - siden.

 

For at vi skal kunne følge opp fôrkatten best mulig, ønsker vi fôrhjem maks 30-45 minutter unna.

bottom of page