top of page

Holiday-litter - born July 21st 2016

S*Little L's Smocescreen and IC (N) Stiv Kuling's Glenn Jonny

 

(N) Alneskatten's Bernie - NFO ns 24 - male 

(N) Alneskatten's Lollo - NFO g 2? - female 

bottom of page