top of page
G - litter Born: July 12'th 2010

Mother: IC S*Svartträsket's Ordile - Father: GIC (N) Alneskatten's Batman NFO w

1 female / 1 male

(N) Alneskatten's Gabriella NFO w female - PET

(N) Alneskatten's Gard NFO ns 03 24 male - PET   

 

gard.h22.jpg
gard.h22.jpg
press to zoom
gard.h19.jpg
gard.h19.jpg
press to zoom
gard.h12.jpg
gard.h12.jpg
press to zoom
g-4.ht90.jpg
g-4.ht90.jpg
press to zoom
g-4.ht95.jpg
g-4.ht95.jpg
press to zoom
g-5.ht5.jpg
g-5.ht5.jpg
press to zoom
g-7.ht38.jpg
g-7.ht38.jpg
press to zoom
g-1.ht32.jpg
g-1.ht32.jpg
press to zoom
g10.ht42.jpg
g10.ht42.jpg
press to zoom
g-3.ht33.jpg
g-3.ht33.jpg
press to zoom
g10.ht47.jpg
g10.ht47.jpg
press to zoom
g-5.ht9.jpg
g-5.ht9.jpg
press to zoom
g-4.ht85.jpg
g-4.ht85.jpg
press to zoom
g13.ht2.jpg
g13.ht2.jpg
press to zoom
g-8.ht81.jpg
g-8.ht81.jpg
press to zoom
g-4.ht99.jpg
g-4.ht99.jpg
press to zoom
g-1.ht29.jpg
g-1.ht29.jpg
press to zoom
gard.h18.jpg
gard.h18.jpg
press to zoom
g-7.ht37.jpg
g-7.ht37.jpg
press to zoom
gard.h15.jpg
gard.h15.jpg
press to zoom
g13.ht5.jpg
g13.ht5.jpg
press to zoom
g-8.ht90.jpg
g-8.ht90.jpg
press to zoom
g-1.ht24.jpg
g-1.ht24.jpg
press to zoom
g-0.ht4.jpg
g-0.ht4.jpg
press to zoom
g-5.ht3.jpg
g-5.ht3.jpg
press to zoom
g-4.ht84.jpg
g-4.ht84.jpg
press to zoom
g-3.ht27.jpg
g-3.ht27.jpg
press to zoom
g-4.ht88.jpg
g-4.ht88.jpg
press to zoom
g-5.ht4.jpg
g-5.ht4.jpg
press to zoom
g-5.ht7.jpg
g-5.ht7.jpg
press to zoom
g-8.ht85.jpg
g-8.ht85.jpg
press to zoom
g-6.ht69.jpg
g-6.ht69.jpg
press to zoom
g-7.ht35.jpg
g-7.ht35.jpg
press to zoom
gard.h20.jpg
gard.h20.jpg
press to zoom
g-7.ht39.jpg
g-7.ht39.jpg
press to zoom
g13.ht4.jpg
g13.ht4.jpg
press to zoom
g13.ht6.jpg
g13.ht6.jpg
press to zoom
g-5.ht2.jpg
g-5.ht2.jpg
press to zoom
g-6.ht76.jpg
g-6.ht76.jpg
press to zoom
g13.ht1.jpg
g13.ht1.jpg
press to zoom
g-6.ht73.jpg
g-6.ht73.jpg
press to zoom
gard.h14.jpg
gard.h14.jpg
press to zoom
gard.h13.jpg
gard.h13.jpg
press to zoom
g-3.ht34.jpg
g-3.ht34.jpg
press to zoom
g-4.ht89.jpg
g-4.ht89.jpg
press to zoom
g-1.ht26.jpg
g-1.ht26.jpg
press to zoom
g-0.ht5.jpg
g-0.ht5.jpg
press to zoom
g-4.ht86.jpg
g-4.ht86.jpg
press to zoom
g-6.ht79.jpg
g-6.ht79.jpg
press to zoom
g-3.ht32.jpg
g-3.ht32.jpg
press to zoom
bottom of page