CH (N) Alneskatten's Nemo Neymar

Nemo at VKK in Bergen. Champion, CACIB and NOM both days