(N) Alneskatten's Nemo Neymar

Nemo ex1 og NOM på Voss 2017